Yotaka Boonchu
16 Jun 2022

ข้อมูลส่วนผสมที่น่าสนใจในผลิตภัณฑ์ Sports & Performance Nutrition

ผู้บริโภคมักดื่มผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition เมื่อต้องทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง และเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลสำรวจจาก Mintel ผู้บริโภคชาวไทย 53% ที่บริโภคเครื่องดื่ม Sports & Energy Drink ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ให้ความเห็นว่า มักดื่มเครื่องดื่ม Sports & Energy Drink ในช่วงขณะกำลังเล่นกีฬา ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป 


 
ข้อมูลแนวโน้มในการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกลุ่ม Sports Nutrition ประเทศจีนถือเป็นผู้นำ โดยมีจำนวนการจดสิทธิบัตรสูงที่สุดถึง 23%, รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา (9%), เกาหลี (8%), เยอรมนี (4%) และอังกฤษ (4%)


 


 


รายงานจาก Mintel ให้ข้อมูลว่า ชาวเยอรมันนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition ในรูปแบบของอาหารเสริมแบบเม็ด, แคปซูล, ซอง และโปรตีนแท่ง โดยโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition มาโดยตลอด และด้วยกระแสความนิยมของ Plant-based ทำให้ความต้องการโปรตีนจากพืชสูงขึ้น แต่โปรตีนจากพืชบางประเภทยังมีคุณภาพต่ำ เพราะยังขาดกรดอะมิโนที่จำเป็น ดังนั้นการรวมโปรตีนจากธัญพืชหรือพืชตระกูลถั่วจะช่วยเสริมให้คุณภาพโปรตีนสูงขึ้น ผลสำรวจของ Mintel ผู้บริโภคชาวไทย 19% ยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นหากผลิตภัณฑ์ Sports & Energy Drink นั้นมาจากโปรตีนจากพืช 


 
แม้ในปัจจุบันโปรตีนจากนมยังคงได้รับความนิยมสูงสุด แต่อัตราการเติบโตของโปรตีนจากข้าว (Rice Protein) และโปรตีนจากถั่ว (Pea Protein) ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ (พฤษภาคม 2021 - เมษายน 2022) มีการออกผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริมจากโปรตีน โดยมีการใช้ Pea Protein เพิ่มขึ้น 5%ในหลายแบรนด์ได้ออกผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภค Vegan, Plant-based และผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ นำเสนอออกมาในรูปแบบของ Sports Nutrition

นอกจากนี้การเชื่อมโยงกับสุขภาพทางเดินอาหารก็เป็นที่น่าสนใจ และในตลาดยังคงมีไม่มาก จึงมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต บางแบรนด์มีการนำ Prebiotics และ Probiotics มาเคลมในการช่วยลดอาการอักเสบของลำไส้ที่ส่งผลมาจากการออกกำลังกายด้วย


สำหรับส่วนผสมในสูตรที่ช่วยฟื้นฟู เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่วนผสมโปรตีนจากนมยังคงครอบครองพื้นที่สูงสุดในผลิตภัณฑ์ที่ในการเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อ แต่อัตราการเติบโตของโปรตีนชนิดอื่นๆ เช่น พืช, พืชพตะกูลถั่ว, กรดอะมิโน, ข้าว ยังคงเป็นที่น่าสนใจการส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ และการช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเป็นอีกปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition 

ข้อมูลจาการจดสิทธิบัตรและการออกผลิตภัณฑ์ชี้ให้เห็นว่ามีการให้ความสำคัญกับโปรตีนจากพืชและสุขภาพของลำไส้มากขึ้น ซึ่งโปรตีนจากพืชกำลังเติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองกระแส Sustainability ในขณะเดียวกันแบรนด์ต่างๆ ก็กำลังให้ความสนใจกับส่วนผสมที่ช่วยเรื่องสุขภาพของลำไส้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายผ่าน Microbiome ในลำไส้ โดยมีการกล่าวถึงปัญหา Runner’s gut (ปัญหาของลำไส้ที่ส่งผลต่อการศักยภาพในการวิ่งของนักกีฬา) 


 
ที่มา : Mintel, Patent insights: sports and performance nutrition


 
แนะนำส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง
Pea Protein https://bit.ly/3b11Pek
Whey Protein Isolate 9060 https://bit.ly/3tAbnDj
Amino L40 (Amino Acid Mix MP-9J) https://bit.ly/3uEtOGL
Fructo Oligo Saccharide (FOS-P Powder) https://bit.ly/3dZo0ks
Psyllium Husk https://bit.ly/3QmEHHe